امورتربیتی صدقه جاریه شهیدان رجایی وباهنر است.مقام معظم رهبری
صفحات وبلاگ
نویسنده: علی اکبر عابدینی - ۱۳٩٠/۱٠/٢٠

بازخورد های توصیفی

پسرم امروز از جملات زیبایی که نوشتی لذت بردم. منتظر جملات زیبا تر توهستم.

-عزیزم موفقیت تودر جدول ضرب مرا خوشحال کرد.

فرزند خوبم از خط تولذت بردم


بازخورد های توصیفی در مورد دانش آموزان خیلی خوب

-پسرم امروز از جملات زیبایی که نوشتی لذت بردم. منتظر جملات زیبا تر توهستم.

-عزیزم موفقیت تودر جدول ضرب مرا خوشحال کرد.

فرزند خوبم از خط تولذت بردم.

پسر نازم هزار آفرین بر تو که مشقت را زیبا نوشتی.

پسر گلم از اینکه تمام تقسیم هارادرست حل کردی متشکرم.

پسر گلم از این که تمام املایت رادرست نوشی متشکرم.

من به تو افتخار می کنم چون تو توانستی ضرب وتقسیم رایاد بگیری.

آفرین بر تو که تکالیفت را بدون اشکال انجام دادی.

صد آفرین بر پسر باهوشم. که سوالات خوبی تهیه وبه درستی آن هارا جواب دادی.

آفرین بر توکه توانستی نقشه ی خانه تان را به درستی  رسم کنی.

تحقیق تودر باره مسجد مرا خورسند کرد. مشتاقم کارهای زیبای دیگر ت راببینم.

در زمینه زندگی امامان خیلی تلاش کرده ای. معلوم است توانسته ای کتاب جالب  انتخاب کنی.

دختر گلم تحقیق شما جالب وخواندنی است.

آفرین دخترم در نوشتن تکالیف دقت کامل داشتی.

گل همیه بهار در نوشتن انشا توانا هستی.

می نویسی چه زیبا                              آفرین ومرحبا

فرشته بهشتی                                        خیلی قشنگ نوشتی

قایق روی دریا                                     نوشته ای چه زیبا

کودک من تمیزه                  خیلی زرنگ وتیزه

ای کود ک خیلی ناز                           مرا کردی سر فراز

نون وپنیر وپسته                   مشقت به دل نشسته

آفرین افتخار                        برای چندمین بار

باز خورد های توصیفی در مورد دانش آموزان خوب

-صد آفرین حمیدجان از اینکه هر روز کلمه هارا درست تر می نویسی خوشحالم.

-پسر گلم سعی کن جواب سوال را بادقت وخوانا بنویسی.

-خوشحالم که هر روز پیشرفت می کنی  وجواب سوال هارا  خودت پیدا می کنی.

-دختر عزیزم از این که  رونویسی شما هر روز بهتر می شود  خوشحالم.

-عزیزم سوال ها راخوب طراحی کرده ای  وجواب راهم درست نوشته ای  اما سعی کن با عجله ننویسی.

-تلاش دختر گلم در خوش نویسی قابل تقدیر است.

-گل ریحان  از این که اشتباهات گذشته را تکرار نکردی  وکلمات را را بادقت ودرست نوشتی خوشحالم.

-دختر گلم  تلاش شما برای یاد گرفتن جدول ضرب قابل تقدیر است

-گل بنفشه  از این که خوش خط نوشتی ممنونم  ولی اگر دقت کنی  دندانه ها راجانمی اندازی.

-پسر خوبم  امروز کارت نسبت به قبل بهترشده است .

-عزیزم وقتی می بینم  درزمینه املا پیشرفت کرده ای خیلی خوش حال می شوم.

-نازنینم از این که انشایت را خوب نوشته ای متشکرم ولی اگر خوش خط بنویسی وعلایم نقطه گذاری -رار عایت کنی  بیشتر لذت می برم.

-صد آفرین پسر باهوشم  اگر کمی حواست راجمع می کردی  دندانه هارا کم نمی گذاشتی.

-گل پسرم قدرت یادگیری شما در تقسیم (امتحان تقسیم) بهتر شده است.

-از دیدن نقاشی تو لذت بردم اما سعی کن مرتب تر رنگ بزنی.

-بادیدن تکالیفت متوجه شدم دیر وقت می نویسی سعی کن به موقع بنویسی تا خط شما بهتر شود .

-آفرین امروز در دیکته ات  به دندانه ها خوب توجه کردی .

-از اینکه هر روز پیش رفت می کنی خوشحالم.

-شما تونستی فاصله بین کلمات را خوب رعایت کنی و زیباتر بنویسی.

-امروز موفق شدی ضرب 5 راخوب یاد بگیری ولی در زمینه ضرب 8و9 بیشتر باید تلاش کنی.

-توانایی تود ر دیکته بهتر شده است.

-تمرینات ریاضی راخوب حل کردی  فقط سعی کن اعداد را زیر هم بنویسی.

-در نوشتن به معنی کلمه هم توجه کن.

-نوشتی آرام وخوب                         حالا شدی تو محبوب

-بچه باشه مرتب     زیبا-تمیز مودب             زیبا چو گلها می شه             محبوب دلها می شه

-برگه نکن دوباره                             از دفتر بیچاره

-فرشته بهشتی    بی حوصله نوشتی

-با تمرینی که کردی        پیشرفت عالی کردی

 

باز خور های توصیفی  درمورد دانش آموزان (نیازمند تلاش بیشتر)

-دخترم درزمینه تفریق نیاز به تقویت داری.

-در رونویسی فاصله واندازه کلمات را رعایت کن.

-وقتی می بینم کارت بهتر شده خوشحال می شوم. پس به تمرین هایت در دیکته ادامه بده.

-دختر گلم اگر خوب گوش بدهی  وبه کلمات خوب توجه کنی حروف راکم وزیاد نمی نویسی وحتما موفق می شوی.

-گل بنفشه امروزکارت نسبت به قبل بهتر بود. اما در نوشتن دندانه بیشتر دقت کن.

-عزیزم  با انجام فعالیت هایی مثل رونویسی  در منزل وروخوانی در زمینه املا حتما موفق می شوی.

-با مطالعه کتاب عای قصه و خواندن مجله حتما در نوشتن املا پیشرفت می کنی.

-پسرم امروز خوب گوش نمی دادی  بنا بر این حروف وکلمات را زیاد جا انداختی  پس سعی کن حواست رابیشتر جمع کنی.

-آفرین پیشرفت خوبی کرده ای باز هم منتظرکارهای خوبت هستم.

-به  نظر می رسد در زمینه ضرب مشکل داری امید وارم با تلاشت شاهد موفقیت توباشم.

-پسرم امروز گزارش علوم را بهتر نوشته  بودی تو می توانی  با کمی توجه گزارش کامل تری  را ارائه کنی.

-پسرم به نظر می رسد در زمینه جمله سازی مشکل داری  با کمی مطالعه و تلاش می توانی موفق شوی.

-رونویسی شماهر روز بهتر می شود اما سعی کن تمیز تر بنویسی وخط کشی را   فراموش  نکنی.       

-کارهای بهترت رو                   من به زودی ببینم

1،2،3،4                                      دندونه هارا بشمار

-هرکاری وقتش خوبه                     تو مدرسه توخونه

-دقت وسعی وتلاش                          به اندازه داشته با

 

علی اکبر عابدینی
علی اکبرعابدینی معاون پرورشی وتربیت بدنی آموزش وپرورش شهرستان بردسکن.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :